Enkla lösningar för störande problem

solceller

Hur kan jag få solpaneler att fungera bättre i norra Sverige?

Idag är det många som väljer solpaneler för att få förnybar energi och varmt vatten i huset. Det är inte bara på sydligare breddgrader som detta kan vara en god investering. Du kan använda solceller i Piteå med god förtjänst! Men det gäller förstås att du använder panelerna på rätt sätt.

Här på Stels ska vi ta en titt på några faktorer som kan påverka solcellernas effektivitet. Det handlar till exempel om saker som solljusvinkel, skugga och temperatur.

Optimal panelorientering och lutning

För att maximera exponeringen för solljus bör solpaneler på norra halvklotet vara vända mot söder. Denna orientering säkerställer att panelerna får solljus hela dagen eftersom solen rör sig från öst till väst.

När du ser på takbyte i Piteå så är det viktigt att betänka detta som en del av planeringen. Det kan ju vara så att vissa förberedelser får betydelse för takets struktur och vidare positionen för dina solceller.

Lutningsvinkeln är en annan avgörande faktor för att optimera solpanelens effektivitet. Den optimala lutningsvinkeln varierar beroende på din latitud. En allmän tumregel är att ställa in lutningsvinkeln så att den är lika med din latitud.

Om du till exempel bor på en latitud av 40° norr så maximerar du deras effektivitet genom att ställa in dina solpaneler i en lutningsvinkel på 40°.

Tänk också på vidare kopplingar till ditt hem. Om du till exempel vill minska din exponering för EMR så är det ju viktigt att du får ut mesta möjliga av taksystemet samt att du är medveten om var du drar ledningar i väggar.

Överväg ett justerbart monteringssystem

Ett justerbart monteringssystem gör att du kan ändra lutningsvinkeln på dina solpaneler efter säsong. På norra halvklotet fångar en ökning av lutningsvinkeln under vintermånaderna mer solljus när solen står lägre på himlen.

Omvänt så kommer en sänkning av lutningsvinkeln under sommarmånaderna att maximera solexponeringen när solen står högre på himlen. Här kan du förstås behöva lite hjälp med service och underhåll inför varje säsong för att det ska bli rätt.

Håll panelerna rena och fria från skräp

Damm, smuts, snö och annat skräp kan samlas på dina solpaneler och minska deras effektivitet. Inspektera och rengör dina paneler regelbundet för att säkerställa att de är fria från skräp och effektivt kan fånga in solljus.

snö på solpaneler
Om dina solceller täcks av snö gör de inte stor nytta!

Minimera skuggning så gott det går

Skuggning kan avsevärt påverka dina solcellers prestanda. För att maximera effektiviteten ska du installera dina paneler på ett område som är fritt från skugga under högt solljus. Trimma träd och ta bort alla hinder som kan kasta skugga på dina paneler.

Övervaka och underhålla ditt system på taket

Regelbunden kontroll och underhåll av dina solpaneler är avgörande för optimal prestanda. Inspektera kablarna, monteringsdetaljerna och själva panelerna för tecken på slitage eller skador. Schemalägg rutinkontroller med en professionell solcellstekniker för att säkerställa att ditt system förblir i gott skick.

Installera en Solar Tracker

Solspårare, Solar Trackers, är enheter som följer solens väg över himlen vilket säkerställer att dina solpaneler får maximal exponering för solljus hela dagen. Även om rörliga solfångare kan vara dyrare än fasta monteringssystem så kan de avsevärt förbättra dina solpanelers effektivitet.

Optimera temperaturen

Solpanelens effektivitet minskar när temperaturen ökar. För att lindra detta problem ska du se till att ventilationen och luftcirkulationen är korrekt runt dina solpaneler. Detta kan uppnås genom att använda ett mellanrum mellan panelerna och monteringsytan. Då kan luft strömma fritt och kyla panelerna.

 

Genom att följa dessa tips och strategier kan du optimera effektiviteten hos dina solpaneler på norra halvklotet och få ut det mesta av det tillgängliga solljuset. Det kan bli så pass effektivt att du börjar sälja energi till elbolaget!