Enkla lösningar för störande problem

solceller vinter

Hur kan du kompenserar för solceller under vintermånader?

Visst går det att få energi från solen i Sverige även under vintermånader. Men av naturliga skäl så är det klart att det kan gå dagar och veckor innan det blir tillräckligt mycket sol för att värma vatten och generera elektricitet. Vad ska du göra då?

Vi ska ta en titt på hur du kan kompensera för bra solceller som ger mindre energi på vintern till följd av molnigt och kallare väder.

Använd energilagringssystem

Energilagringssystem, som batterier, kan vara en effektiv lösning för att kompensera för solenergins fluktuerande natur. Dessa system lagrar överskottsenergi som produceras under tider med många och intensiva solljustimmar och släpper ut den när solgenereringen är låg till exempel under molniga dagar eller på natten.

Det finns studier som visar att övergång till solenergi lönar sig på cirka 6 års tid men det kräver ju att du tar till vara på energin som genereras på bästa möjliga sätt. Med energilagring kan du verkligen spara pengar med solpaneler då energin finns tillgänglig när du väl behöver den. Därmed är det inte så dumt att se närmre på vad som kommer att lagra energin på bästa sätt.

Det finns olika typer av batterier tillgängliga, såsom litium-, bly- och flödesbatterier. Alla med sina egna fördelar och begränsningar. Genom att integrera energilagringssystem i en solenergianläggning kan användarna säkerställa en mer tillförlitlig och konsekvent energiförsörjning.

Vi får förstås tänka på att saker som att ladda barnets elskoter eller bilen drar väldigt mycket energi. Det är inte säkert att det kommer att gå runt enbart med solenergi tack vare batterier. Men det här kan ändå vara en hjälp och något som gör att ni kan komma längre med solcellernas output.

solpanel sladdar

Hybridsystem för jämn energi

Att kombinera solenergi med andra förnybara eller konventionella energikällor kan ge jämnare strömförsörjning. Hybridsystem kan inkludera solpaneler parade med vindkraftverk, vattenkraft eller fossilbränsledrivna generatorer.

Dessa kombinationer kan bidra till att upprätthålla elproduktionen under perioder med låg solenergiproduktion som den svenska vintern då solinstrålningen inte är lika hög. Hybridsystem kan vara särskilt användbara på avlägsna platser eller platser utanför nätet där en pålitlig energikälla är avgörande.

Bättre hantering av din energikonsumtion

Genom att anta strategier för hantering av energiförbruk så kan energikonsumenter anpassa sina energianvändningsmönster så att trycket på solcellernas energiproduktion minskas. Det kan handla om att flytta energiintensiva uppgifter till tider då solelproduktionen är som störst eller att använda smarta apparater och energiledningssystem för att automatiskt justera energiförbrukningen baserat på tillgången på solenergi.

Att blir bättre på att använda energi på ett smart sätt kan ju vara bra av flera skäl. Du kan till exempel minska på den EMR strålning du utsätter dig för då du tar för vana att stänga av elektriska apparater då de inte används.

Nätanslutna solsystem är också en smart lösning

Att ansluta ett solenergisystem till elnätet kan hjälpa till att kompensera för solenergins fluktuering. I en nätansluten uppställning kan överskott av solenergi matas tillbaka till nätet under toppar medan el kan hämtas från nätet när solelproduktionen är låg.

Denna inställning ger en konsekvent strömförsörjning och kan även generera intäkter genom nettomätning eller inmatningstariffprogram. Nätanslutna system kan dock vara föremål för föreskrifter och krav på nätanslutningar som kan variera beroende på plats.

I Sverige finns det flera bolag som kan köpa solkraft och sälja energi. Då får du ut mesta möjliga av dina solceller året runt. Du tjänar mer på dem då vi har soliga dagar och du står inte utan el när cellerna ligger i total skugga.

Relevant video

Bengt säljer sitt överskott från solcellerna till ett elbolag!