Enkla lösningar för störande problem

Hur vet jag om jag har ADHD?

Idag kan både barn och vuxna få diagnosen ADHD som står för Attention Deficit Hyperactivity Ddisorder. Det finns också en variant som är utan Hyperactivity som kallas för ADD.

Symptomen för ADHD är:

  • Svårt att vara uppmärksam
  • Överaktivitet
  • Svårt att sitta still
  • Behov av att se mönster i allt

Det är förstås så att du kan uppleva några eller fler av punkterna ovan utan att ha ADHD. Saker som när problemen började får betydelse för om det kan klassas som ADHD eller inte.

För att ta reda på om du har ADHD bör du gå till en specialist på detta som kan testa dig för att fastställa om så verkligen är fallet.

 

Relevanta tjänster

På Neuropsykiatriska kliniken i Köpenhamn kan du få en gratis ADHD-utredning

Relevant video

Vad är ADHD? Det förklarar denna video!