Enkla lösningar för störande problem

Vilken dag i veckan ska vi mathandla?

Olika hushåll har olika traditioner vad gäller mathandling. För ett större hushåll blir det för det mesta så att man handlar mat och andra förnödenheter en gång per vecka.

Vilken dag ska ni handla?

För vissa fungerar det bäst att handla mot slutet av veckan på onsdag eller torsdag för att på så vis ha full kyl och frys till helgen. Andra tycker att det är bättre att handla på söndagen då tiden finns för detta.

Oavsett när du handlar under veckan är det smart med en plan så att du vet att maten du köper kommer att räcka tills det blir dags för nästa mathandlingstillfälle.