Enkla lösningar för störande problem

Hur påverkar snus hälsan jämfört med rökning?

Det är idag allmänt känt att du kan använda dig av snus för att sluta röka. Betyder det att snus är ett hälsosamt alternativ? Denna fråga kan få flera svar beroende på vem du är och vilken typ av snus du använder. Det finns ju till exempel vitt snus utan tobak som kan anses vara bra mycket bättre än vanliga cigaretter.

Det är just tobak som står i centrum när vi försöker reda ut hälsofördelarna med att byta cigaretter mot snus. För att vi ska kunna förstå skillnaderna mellan dessa metoder är det viktigt att titta på hur de båda påverkar kroppen och vilka risker de medför.

Hälsorisker med rökning

Rökning innebär inandning av tobaksrök vilket innebär att många skadliga kemikalier kommer direkt in i lungorna och sprids genom blodomloppet till resten av kroppen. Några av de största hälsoriskerna med rökning inkluderar:

  • Lungsjukdomar: Rökning är den främsta orsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar: Rökning skadar blodkärlen och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och perifer artärsjukdom.
  • Cancer: Förutom lungcancer kan rökning orsaka cancer i munnen, halsen, strupen, matstrupen, bukspottkörteln, njurarna, urinblåsan och många andra organ.
  • Andra hälsoproblem: Rökning kan också leda till sämre immunfunktion, minskad fertilitet, komplikationer under graviditet och för tidigt åldrande.

Vi bör också beakta att rökning inte bara är dåligt för dig. Den kan påverka de som finns omkring dig mycket negativt. De kan drabbas av samma hälsoproblem som den som röker får såväl som andra irritationer som torra ögon.

störa andra
Det är inte trevligt för andra att utsättas för cigarettrök

Hälsorisker med snusning

Snus är en form av oral tobak som placeras under överläppen. Eftersom snus inte involverar förbränning innebär det inte inandning av skadlig rök. Trots detta medför snusning sina egna risker:

  • Munhälsa: Snus kan orsaka skador på munslemhinnan, tandköttet och tänderna. Det finns en ökad risk för tandlossning och tandköttssjukdomar.
  • Cancer: Användning av snus har kopplats till ökad risk för cancer i munnen, halsen, matstrupen och bukspottkörteln. Risken är dock generellt sett lägre än vid rökning.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar: Snus innehåller nikotin vilket kan höja blodtrycket och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar även om risken är lägre än vid rökning.
  • Graviditet: Användning av snus under graviditeten kan leda till komplikationer som låg födelsevikt, för tidig födsel och ökad risk för spädbarnsdöd.

Jämförelse mellan snusning och rökning:

Lungsjukdomar: Snusning medför inte samma risker för lungsjukdomar som rökning eftersom ingen rök inandas.

Cancer: Risken för cancer är generellt lägre med snusning än med rökning men snus är inte riskfritt.

Hjärt- och kärlsjukdomar: Både snusning och rökning påverkar hjärt- och kärlsystemet men rökning har en större negativ inverkan.

Graviditet: Både snusning och rökning under graviditeten är farliga men rökning har en bredare påverkan på både moderns och barnets hälsa.

Vad gäller omgivningen så är snuset absolut ditt bästa val. Om du har barn så är detta en insats för deras hälsa då de inte kommer att påverkas av snuset under din läpp så som de påverkas av en cigarett du röker i deras omgivning.

Vad ska du välja?

Snusning och rökning har båda sina risker men rökning är generellt sett mer skadligt för hälsan på grund av de många sjukdomar och tillstånd som är direkt kopplade till tobaksrök. Snusning, även om det är mindre farligt än rökning, är inte ofarligt och kan fortfarande leda till allvarliga hälsoproblem.

För dem som försöker sluta med tobak är det viktigt att söka hjälp och stöd för att hitta den mest effektiva och hälsosamma vägen till ett tobaksfritt liv. Här finns det god anledning till att se på snus som ett sätt att sluta röka. Men beakta att det finns olika typer av snus och att du kan hitta ett alternativ som är hälsosammare för dig än det klassiska snuset.